Материали 1-10 от 10

Пластичност на материала способността за значителна остатъчна деформация Променя се формата но не се променя обема Описва се чрез А 7 стр.

Пластичност на материала – способността за значителна остатъчна деформация. Променя се формата, но не се променя обема. Описва се чрез А%

Полигонизацията протича след отмората, при по-високи температури. Топлинното движение на атомите е по- активно, поради което...........
aronn
15 0 0