Материали 1-2 от 2

Пробиване ферзенковане зенкероване и райбероване 20 стр.

Пробиване, ферзенковане, зенкероване и райбероване

Зенкероване – операция за дообработване на отвори след сведловане, както и за зачистване на челни и профилни повърхнини, с цел предаване на по-голяма гладкост и точност...
gecata_maina
139 4 0