Материали 1-6 от 6

Невербална комуникация 25 стр.

Невербална комуникация

Ефективната комуникация не е синоним на многословието или на свободното боравене с думите. Хората могат да си говорят с часове, без да си предават информация и без да общуват в истинския смисъл на думата...
messi
3 0 0
Стрес и преодоляване на стреса 15 стр.

Стрес и преодоляване на стреса

Понятието "стрес" е претърпяло съществени изменения и днес се използва много широко. То означава не само реакции на физически вредни въздействия, но и на всякакви събития, предизвикващи отрицателни емоции...
dannyboy
20 0 0