Материали 1-1 от 1

Експериментално определяне на коефициентите на математическите модели на типовите линейни звена 11 стр.

Експериментално определяне на коефициентите на математическите модели на типовите линейни звена

Цел на работата: усвоявaна на методите за оценка на коефициентите на типовите линейни звена по експериментални данни за зависимостта н а изходната величина от входната...
rusev02
3 0 0