Материали 1-5 от 5

Мелнично - Елаците-мед 6 стр.

Мелнично - Елаците-мед

След транспортиране на материала до фабрика преминава през редица процеси. Първияат процес след транспортиране е средно и ситно трошене. Материала бива натрошен в коносни трошачки след това бива сортиран, като преминава през сито...
messi
16 0 0