Материали 1-1 от 1

Влияние на вулканите за развитието на релефа 8 стр.

Влияние на вулканите за развитието на релефа

Същност на вулканите – вулканите представляват външна (ефузивна форма на магметизъм) на дълбочина от 50 до 350 км. в земната кора се разполагат магмени огнища. Процесът на изхвърляне на вулкански матеряли се нарича ерупция...
messi
8 0 0