Материали 1-10 от 10

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА 28 стр. очаква одобрение

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ В КОМПАНИЯТА

Стратегическото управление на компанията е насочено към бъдещето и включва постановката от цели, разработване на стратегията, определяне на необходимите ресурси и поддържане на взаимоотношения с външната среда, които позволяват реализирането на предвар
messi
0 0 0
Управление на луксозното хотелиерство 64 стр. очаква одобрение

Управление на луксозното хотелиерство

Чрез въвеждането на новите стандарти за класификация на хотелите във Франция се цели хармонизация на европейско ниво. Тя се отнася за независими хотели, членове на франчайзингови вериги и други хотелиерски вериги.
messi
0 0 0
БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС 18 стр. очаква одобрение

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС

Бюджетният процес на всяка страна е в пряка зависимост от законите и нормативните документи, касаещи времето и начина на съставяне, изпълнение и приключване на бюджета, както и технологията и етапите през които преминава цялата бюджетна процедура.
messi
0 0 0