Материали 1-8 от 8

Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България 11 стр.

Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България

Българските електронни медии изпитват множество проблеми с прилагането на европейските стандарти и правила. В законодателната рамка на радио и телевизионната индустрия (а вече и електронната), съществуват редица пропуски, като такива има и по отношение на
messi
0 0 0
Модели на комуникация 4 стр.

Модели на комуникация

Без комуникация не може да съществува нито едно общество, нито могат да възникват или да се съхраняват социалните структури. Обществото се дефинира като система, състояща се от всички комуникиращи събития и действия...
admin
3 0 0
Метаморфоза и модерна журналистика 4 стр.

Метаморфоза и модерна журналистика

България е част от процеса на метаморфоза, както е част от световните социални промени. Настъпващите социални необходимости и взаимодействието между обществото и технологиите произтичат от няколко основни категории: нужди на фирмите...
admin
4 0 0