Материали 1-7 от 7

Промишлеността в България 12 стр.

Промишлеността в България

Промишлеността, заедно със строителството, принадлежи към сектор "индустрия". Представена е от поделенията на добивната, препаботващата промишленост и производството и разпределението на електроенергия, газ и вода.
emoto_92
0 0 0
Производствени процеси в предприятието пищови 19 стр.

Производствени процеси в предприятието (пищови)

Същевременно в сферата на услугите не се фокусира върху създаването на физически продукти, а производствената функция е в известен смисъл ""скрита" от обществеността и дори и от самия клиент...
cblock
3 0 0
Производствени процеси в предприятието пищови 19 стр.

Производствени процеси в предприятието \пищови\

Същевременно в сферата на услугите не се фокусира върху създаването на физически продукти, а производствената функция е в известен смисъл ''скрита" от обществеността и дори и от самия клиент...
legolas
3 1 0