Материали 1-9 от 9

Влаковият диспечер Главен организатор и ръководител на влаковото движение 33 стр.

Влаковият диспечер. Главен организатор и ръководител на влаковото движение.

Влаковият диспечер ръководи движението на един диспечерски участък, наречен диспечерски кръг. За граници на диспечерска кръг обикновено служат участъкови или разпределителни гари, всяка от които оперативно е подчинена на един влаков диспечер...
daniche90
0 0 0
Оперативно управление във водния транспорт 22 стр.

Оперативно управление във водния транспорт

Основна част от дейността на оперативното управление е планирането, чрез него в голяма степен се определя съдържанието на процесите в производството. В зависимост от интервала от време, за който се отнасят плановете, те биват...
aronn
0 0 0
Транспортна инфраструктура 2 стр.

Транспортна инфраструктура

Обща характеристика на средствата за комуникации и поделянето им на транспорт и връзки: комуникациите са вид дейност обезпечаваща взаимодействието на обекти чрез преместваянето на хора, вещества, продукция, предаването на съобщения и други...
ivan40
6 0 0