Материали 1-1 от 1

Етнографски фолклорни области 2 стр.

Етнографски фолклорни области

Северняшка етнографка област. Тя е една от най-големите области по територия. На север граничи с река Дунав, на североизток – приблизителна линия Русе – Шумен – Варна, на изток – с Черно море, на юг – Стара планина и на запад – Сърбия...
lubega
1 0 0