Материали 1-7 от 7

Теми по геодезия 11 стр.

Теми по геодезия

При изучавана на земната повърхност, проектиране и строирелство на големи инженерни обекти, планиране и благоустройство на населени места и др. се налага да се определи положението на точки и да се сравнят във височинно отношение...
emoto_92
20 1 0
Геодезия 5 стр.

Геодезия

Действителните координати имат един недостатък, че някои от координатите на точките ще се получават със знак минус, което не е удобно за ежедневна геодезична работа. Те не се използват за такава работа, а се използват условни правоъгълни координати...
admin
16 0 0