Материали 1-10 от 10

Изисквания за разработване на курсови проекти 0 стр. очаква одобрение

Изисквания за разработване на курсови проекти

Когато изтече определеното време, студентът е длъжен да постави права черта там където има възможност за писане на допълнителен текст (доказателство, че на това място не може да се допълва друг текст).
messi
0 0 0
ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 14 стр. очаква одобрение

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“

Темата на курсовия проект по „Финансови пазари“ е анализ на две фондови борси по избор (без Българска фондова борса) или по-задълбочен анализ на една фондова борса.
messi
0 0 0
Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии 15 стр. очаква одобрение

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии

Като крайна апаратура са използвани цифрови системи от втори, трето и четвърто йерархиюно ниво – ИКМ 120, ИКМ 480 и ИКМ 1920 за които е икономически изгодно да се използва оптична преносна среда.
messi
0 0 0
Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние 6 стр. очаква одобрение

Математически модели на електро механични системи представени в пространственото състояние

Методът за намиране уравненията на състоянието за реални физически обекти по нищо не се отличава по метода за описание на тези обекти с помощта на диференциални уравнения.
messi
0 0 0
Култура на речта - Ефективна комуникация ключ към всякаситуация 13 стр.

Култура на речта - „Ефективна комуникация – ключ към всякаситуация”

Актуалността на проблема на настоящото изследване се обуславя от това, че в ерата на дигиталните технологии и лесната комуникация с всеки от всяка точка на света се е заражда задълбочен проблем в начина по който хората общуват ефективно един с друг. Обе
vtrifonova
0 0 0
Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията 12 стр.

Аутсорсинга и човешките ресурси в организацията

Разбирането на човешкото поведение на работното място има дълга история. Човекът и неговият труд присъстват като обект за изследване във всички управленски теории, но се третират по различен начин и от различни гледни точки. Общото е, че всички теории се
vtrifonova
0 0 0
Държавата държавното управление 14 стр.

Държавата (държавното управление)

В днешни дни на първо място в новините са Европейските избори и предизборните кампании на нашите политически формации. Българския гражданин е обсипан от ново разработени, модернизирани политики и лъжливи обещания. На фона на всички тях се откроява един ч
lovemashine
0 0 0