Материали 1-9 от 9

Курсов проект по стоманобетон 97 стр.

Курсов проект по стоманобетон

Конструктивната система е монолитна с носещи елементи: стоманобетонна плоча, греди, колони и стоманобетонни рамки. Носещите стоманобетонни елементи ще се изпълнят от бетон клас C25/30 и армировка клас B420 (A-III) с fyk=420MPa.
messi
0 0 0
Изчисляване на ръководящ наклонкорегирано тегло и дължина на влака проверка за тръгване от място 4 стр.

Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.

КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО №1 на тема: Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.
pelikan
12 0 0
Оразмерете стоманената колона АВ с показаното напречно сечение Определете коефициента на сигурност 1 с с който ще работи колоната 4 стр.

Оразмерете стоманената колона АВ с показаното напречно сечение. Определете коефициента на сигурност 1ע с , с който ще работи колоната

Определяме центъра на тежестите на фигурите. Избираме координатна система y`C1z`, която се явява център на тежестите..
rusev02
2 1 0
късата чугунена колона имаща показаното напречно сечение 6 стр.

късата чугунена колона, имаща показаното напречно сечение

1.определете допустимата стойност на натисковата сила F, приложена в точката C0 (y0 ; z0 ) и успоредна на оста на колоната и начертайте диаграмата x ∂ ; 2.Определете и начертайте ядрото на напречното сечение на колоната
rusev02
2 0 0
Финансов анализ на фирмата 88 стр.

Финансов анализ на фирмата

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово...
Simonsita
20 0 0