Материали 1-10 от 10

Кампания на компанията Софарма срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него 7 стр.

Кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него

В настоящата самостоятелна работа, ще направим план за провеждане и реализиране на ПР кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредите, които то причинява върху здравето на хората.
messi
0 0 0
Корупцията 18 стр.

Корупцията

Корупцията не е нов проблем за съвременните общества. Независимо от политическата им система тя винаги е присъствала в една или друга степен в деловите и политическите отношения, влияела е върху значими социални процеси и събития.
messi
0 0 0
Анализ на социалното и икономическото състояние на Североизточните региони в Република България и Кралство Нидерландия 12 стр.

Анализ на социалното и икономическото състояние на Североизточните региони – в Република България и Кралство Нидерландия

Курсовата задача има за цел да представи два региона – в България и в Европейския съюз и да ги сравни по икономически и социални показатели за устойчиво развитие.
messi
0 0 0
Капиталова структура и стойност на компанията Финансов ливъридж Проблеми на съчетаването на финансовия риск и бизнес риска 29 стр.

Капиталова структура и стойност на компанията. Финансов ливъридж. Проблеми на съчетаването на финансовия риск и бизнес риска.

Финансовият мениджмънт е специфичен и може би основен субект на финансовия анализ. Това е така, защото интересът на финансовия мениджмънт към финансовото състояние на фирмата обхваща всички страни от фирмената дейност.
messi
0 0 0
Икономически анализ на транспортното предприятие 26 стр.

Икономически анализ на транспортното предприятие

Изчислете и анализирайте общото очаквано количество превозени товари за всеки от видовете транспорт, тон километровата работа и средното превозно разстояние (за петгодишен период)...
silviQ
0 2 0
Проблеми на Китай вследствие на динамичното развитие 16 стр.

Проблеми на Китай вследствие на динамичното развитие

"Страната, която учудва света" – така Никола Попов нарича Китай в едноименната си книга. И действително, той не преувеличава. През последните години китайската икономика е тази, която стремглаво расте и не спира да изумява всички..
gecata_maina
0 0 0
Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост 6 стр.

Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост

Младо семейство с едно дете живее при родителите на един от съпрузите в ЖК "Левски" на град Варна. Апартаментът е тристаен с площ от 90 кв.м. и е изпълнен по строителна технология едро панелно жилищно строителство...
lubega
0 0 0
Анализ на качеството на произведената продукция във фирма 42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2 0
Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност клиентскитеклубните карти на две компании 11 стр.

Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност (клиентските/клубните карти) на две компании

Програмата за лоялност или още наричана програма за лоялни клиенти, е маркетингов инструмент, с който чрез материално средство, дали ще бъде карти, купони или чипове в устройствата на телефоните, е техническо решение и то засяга лоялността...
messi
0 1 0