Материали 1-2 от 2

Авторски модел за образователна училищна политика с цел образование за ученик в интеркултурна среда 13 стр.

Авторски модел за образователна училищна политика с цел образование за ученик в интеркултурна среда

Обосновка. В съвременното образование интернационалните тенденции вземат връх над тенденциите за сепаратизъм и културно разделение. Интеркултурното образование няма алтернатива...
silviQ
0 1 0