Материали 1-10 от 10

Полиуретони 18 стр.

Полиуретони

Полиуретоните (ПУ) са сравнително нови вид полимери, които могат да служат, като основа за получаване на почити всички технически приложими полимерни материали – термипласти, влакна, еластомери, лакове и бои, твърди и меки пенополиуретони (ППУ)...
aronn
0 0 0
Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор 21 стр.

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

За проектирането на цилиндричен двуступален редуктор е необходимо да се направят изчисления за валове,лагери,зъбни предавки,избор на еластичен и твърд съединител,якостни изчисления,проверки и др.
aronn
11 0 0
Входящо зъбно колело 11 стр.

Входящо зъбно колело

Характеристики на термообработваното изделие. Зъбното колело има натоварване от цикличен характер в областта на зацепване. Зъбният профил изпитва написк, огъване и смачкване при знакопроменливо натоварване...
ivan40
4 0 0
Материалознание и технология на материалите 7 стр.

Материалознание и технология на материалите

Фазово превръщане, при което стопилката реагира с отделна от нея твърда фаза при постоянна температура. В резултат се образува нова твърда фаза, а реагиращите течна и твърда от преди това изчезват. Протича при 1492 °С...
messi
24 2 0
Материалознание 14 стр.

Материалознание

Азотирането е процес на повърхностно дифузионно насищане на стомани с азот. Целта е да се получат на повърхността твърди и износоустойчиви нитриди и кабонитридни фази с висока твърдост до 1300HB, която се запазва до температури 500-600°C...
dannyboy
3 0 0
Материалознание и технология на металите 9 стр.

Материалознание и технология на металите

Пластичността може да се определи чрез измервания върху индикаторната диаграма или върху разрушеното пробно тяло. По-често се работи по втория начин. Измерват се дължината на пробата(l) след разрушаване и диаметърът(d )в мястото на разрушаване...
ivan40
8 2 0