Материали 1-1 от 1

Нарушаване на озоновия слой Механизми и вещества нарушаващи озоновия слой 13 стр.

Нарушаване на озоновия слой. Механизми и вещества, нарушаващи озоновия слой

Неконтролираната човешка дейност, в частност транспортът и промишлеността, са свързани с отделянето на прекомерни количества въглероден диоксид, също и серен диоксид, въглеводороди, финоразпрашени вещества, азотен оксид...
gecata_maina
0 0 0