Материали 1-5 от 5

Невски проспект НВГогол 12 стр.

“Невски проспект” – Н.В.Гогол

Творчеството на Гогол е повратен момент в историята на руската и световна литература. Неговите произведения бележат връх в развитието на Руския романтизъм и същевременно поставят началото на руската натурална школа....
messi
0 0 0
Доктор Живаго 5 стр.

Доктор Живаго

Написан в годините, през които в Съветска Русия свободното творчество е заменено със сталински догми и идеологически ограничения, романът "Доктор Живаго" се откроява като едно от най- емблематичните постижения на руската литература от периода...
lubega
5 0 0
Романтизъм и реализъм в поезията на Лермонтов 10 стр.

Романтизъм и реализъм в поезията на Лермонтов

Лермонтов се възприема още от своите съвременници, а и от сегашните читатели като една от най – ярките изяви на руската художествена реч. У него тя блести с ослепителна сила и не блести самоцелно.
ndoe
12 1 0
Фьодор Достоевски - творчество Престъплние и накзание 12 стр.

Фьодор Достоевски - творчество. "Престъплние и накзание".

Достоевски е руски писател, който за пръв път в световната литература изследва болезнените прояви в човешката душа и поставя началото на ново явление...
cblock
13 1 0