Материали 1-10 от 10

Характеристика на дистрибуционната политика на АромаАД 10 стр.

Характеристика на дистрибуционната политика на “Арома”АД

Целият стопански живот е непрекъснато движение на суровини и материали към производителите на готови продукти и от производителите към крайните потребители...
gecata_maina
0 1 0