Материали 1-1 от 1

ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 8 стр.

ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

Римското частно право се е развивало в продължение на приблизително четиринадесет века. За този период са създадени и достигнали до нас множество трудове, чиито обем е респектиращ, дори за съвременните представи за информация.
messi
0 0 0