5 стр.

За да може една фирма да отреагира навреме на реалните промени в икономическите среди и ситуации, тя трябва задължително да следи и анализира съответния пазар и да изготвя и прилага своя стратегия...
ivan40
11 0 0
4 стр.

Данъкът е задължително, безвъзмездно плащане от страна на икономически субекти в полза на централни или местни органи на държавата. Данъците са основно средство за събиране на приходи, те са част от създадения обществен...
messi
3 0 0