Тест по математика за 7-ми клас

Тест с примерни задачи по математика за изпита след 7-ми клас. Съдържа 18 въпроса, всеки от който има един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:45:24
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако общо броят на върховете и ръбовете на една пирамида е 25, то пирамидата е:

  2. Ако 3.5n+7.5n=2.5n, то на колко е равно n?

  3. Стойността на израза (-1).(-1)2.(-1)3...(-1)100 е:

  4. Майката на Петър похарчила в един магазин 40% от парите, с които разполагала. В следващия магазин похарчила 3/5 от останалата сума. В книжарницата похарчила останалите 48 лв. С колко лева е разполагала в началото?

  5. Кое четирицифрено число с първаа цифра 6 намалява 25 пъти, като зачернем тази цифра?

  6. Намислих число. Умножих го със степента на многочлена 6х6 - 3х4 + (ху)4 + 3 и получих 48. Кое число съм намислил?

  7. Коя е 2008-мата цифра след десетичната запетая на десетичното представяне на обикновената дроб 35/99?

  8. Сборът на квасратите на числата от 11 до 19 завършва на:

  9. Ако (2х)у =4 и 2х.2у = 8, на колко е равно х22?

  10. Кое от неравенствата е ВЯРНО: