Уроци 30-40 от 178

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Работа с инструменти за уеб дизайн като Photoshop, обработка на изображения, групи, слоеве, селекции, трансформации, цветове, ефекти, създаване и експортиране на изображения и т.н.
legolas
231 0
HTML 5 таблици форми и рамки

HTML 5 таблици, форми и рамки

Прости таблици, пълни таблици, форми, текстови полета (textbox, textarea, password), списъчни полета (падащи списъци, списъци с множествен избор), бутони, други полета (Check Boxes, Radio-Buttons), слайдери ...
legolas
241 0
Основи на HTML

Основи на HTML

Hypertext Markup Language (HTML), HTML Концепции, Документна структура в HTML, Секционни елементи (Section Elements), Семантични структурни тагове
legolas
177 0