Тестове 1-10 от 1175

Тест по корпоративни финанси
20въпр.

Тест по корпоративни финанси

Решавайки този тест студентите, изучаващи дисциплината „Финанси“ имат възможност да получат обективна оценка на знанията, придобити през съответния семестър. В теста са включени въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само по един верен отговор.
  • 7
Трудност:
59%