Тестове 1-10 от 505

Физиология
42въпр.

Физиология

Примерен тест по физиология, включващ 42 въпроса върху възбудими тъкани, мускули, ЦНС, АНС, сърдечно - съдова система, кръв, газова обмяна. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
  • 0
Трудност:
0%
Кандидат-магистърски тест по икономика
25въпр.

Кандидат-магистърски тест по икономика

Примерни въпроси от кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Съдържа 25 въпроса върху: производстени възможности, ценообразуване, БВП, съвкупно производство, заетост, данъци и др.
  • 0
Трудност:
0%
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
24въпр.

Управленско решение. Методи за вземане на решение.

Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
  • 0
Трудност:
0%