Материали 1-5 от 5

Социалната предопределеност на страданието стихотворението на Смирненски Децата на града 2 стр.

Социалната предопределеност на страданието стихотворението на Смирненски "Децата на града"

Заглавието на цикъла има обобщен характер, "децата" се разглеждат в най- широк смисъл. Това са всички онеправдани, чиито съдби са предопределени от влиянието на града и зависят изцяло от него. Не случайно героите от цикъла "Децата на града&
ndoe
9 0 0