Материали 1-7 от 7

Въздуха като източник на инфекции 8 стр.

Въздуха като източник на инфекции

Въздухът играе основна роля като фактор за предаването на заразата при въздушно-какповите инфекции. Патогенните микороорганизми попадат във въздуха с пръските и капчиците секрет, слуз, слюнка и други течности при отделянето им от дихателните пътища...
dannyboy
0 0 0
Примери за използване на аналитичните епидемиологични проучвания в клиничната практика 9 стр.

Примери за използване на аналитичните епидемиологични проучвания в клиничната практика

Епидемиологията е здравеопазната наука. Това произтича от нейната същност като научен подход, приложим за разрешаването на здравните проблеми в дадена общност. В съдържанието на епидемиологията се включват два основни аспекта...
rusev02
20 2 0
Медицина базирана на доказателства 9 стр.

Медицина базирана на доказателства

Терминът Медицина основана на доказателства е въведен още през XVIII в. Отново в края на XX век във връзка с проблемно-ориентираното обучение, се обосновава вземането на решение да става въз основа на доказателства от епидемиологичните проучвания....
mOn
21 3 0
Промоция и профилактика на социално-значими заболявания 16 стр.

Промоция и профилактика на социално-значими заболявания

Основни цели и дейности, промоция на психично здраве и профилактика на психичните заболявания. Профилактика на психичните заболявания. Стратегии за промоцията на психично здраве, промоция и профилактика на туберкулозата...
admin
136 5 0