Материали 1-10 от 10

Анализ и оценка на работната заплата в дружество 101 стр.

Анализ и оценка на работната заплата в дружество

Заплащането на труда заема централно място в дейността на всяка търговска фирма. Основната му цел е да се постигне равновесие между него като стимул за работа и изразходването на способностите, като индивидуален принос към постигане на фирмените цели...
gecata_maina
0 0 0
Отбранително-икономически анализ и оценка на пожарни автомобили за българската пожарна 39 стр.

Отбранително-икономически анализ и оценка на пожарни автомобили за българската пожарна

В началото на тази година Министерството на вътрешните работи (МВР) обяви конкурс за доставка и въвеждане в експлоатация на 42 пожарни коли, показва справка в официалния вестник на Европейския съюз...
cblock
5 2 0
Анализ на дълготрайните материални активи 37 стр.

Анализ на дълготрайните материални активи

ДМА са основните средства на едно предприятие. След създаването му собствения капитал се инвестира най - напред в такъв вид актив. Те са от първостепенно значение, защото чрез тях се осъществява, както основната му...
nezabravima
24 3 0
Икономика и политика на Република Албания 22 стр.

Икономика и политика на Република Албания

В началото на 21-ви век Република Албания е икономически най-изостаналата държава в Европа. Според доклада на Световния икономически форум Албания заема последно място сред балканските страни по показателя Индекс на глобална конкурентноспособност /ИКС/.
ivan40
6 0 0