Материали 1-10 от 68

Стратегии и стил за справяне с конфликти 5 стр. очаква одобрение

Стратегии и стил за справяне с конфликти

Конфликтите са органична част от живота на хората. Те са организационно ежедневие. Изследванията показват, че около и повече от една пета от работното време в една организация преминава в разрешаване на различни по форма и степен конфликти.
messi
0 0
Начини за контрол на конфликта 5 стр. очаква одобрение

Начини за контрол на конфликта

Много от противоречията възникват, защото структурата на организацията не е подходяща за целите на тази организация. В идеалната ситуация структурата се преразглежда в светлината на промените, налагани от изпълнението на корпоративния план.
messi
0 0
Ефективно управление на конфликти в мениджмънта 5 стр. очаква одобрение

Ефективно управление на конфликти в мениджмънта

С цел конфликтът да бъде решен своевременно и се избягнат дисфункционалните последствия е необходимо да се използва съответната методика в зависимост от причините за конфликта Съществуват структурни и междуличностни методи за управление на конфликтната
messi
0 0
Конфликти същност дефиниция видове 9 стр. очаква одобрение

Конфликти – същност, дефиниция, видове

Конфликтът се определя като противоречие, борба или напрежение между най-малко две зависими една от друга страни, което настъпва в резултат на различия в позиции, възгледи, мнения, желания, мисли, ценности, отношения, чувства или поведението на тези ст
messi
0 0
Организационни конфликти-2 анализи дисекция 10 стр. очаква одобрение

Организационни конфликти-2 анализи , дисекция

Има разлика между “Конкурентност” и “Конфликт” Конкурентността в организацията позволява да се разкрият най-добрите качества на персонала. Конкуренцията между хората води до по-високи постижения, иновации, а в някои случаи и до изключителни решения
messi
0 0
Организационни конфликти-3 Управление и ролева игра 16 стр. очаква одобрение

Организационни конфликти-3 Управление и ролева игра

За да бъде една организация ефективна и ефикасна, персоналът трябва да има споделени визии относно своите достижения, както и ясни цели за всеки от тях /индивид, отдел/;
messi
0 0
Групова динамика Решаване на конфликти и водене на преговори 11 стр.

Групова динамика: Решаване на конфликти и водене на преговори

Всеки индивид в ежедневието си осъществява контакт с други индивиди по различни поводи. На базата на тези контакти, неминуемо индивида попада в различни групи – семейство, екип, приятелска среда.
messi
0 0
Управление на конфликти в екипна среда 10 стр.

Управление на конфликти в екипна среда.

Комуникацията е ключът към предотвратяването и разрешаването на конфликти, имам предвид както междуличностната, така и вътрешнофирмената комуникация, която е част от организационната култура на компанията...
messi
0 0