Материали 1-10 от 10

Съвременни концепции и методи с преобладаващо значение в индустриалната логистика KANBAN JIT и др Характеристика предимства и недостатъци ограничителни условия проблеми при реализация 22 стр.

„Съвременни концепции и методи с преобладаващо значение в индустриалната логистика – KANBAN, JIT и др. Характеристика, предимства и недостатъци, ограничителни условия, проблеми при реализация”

От 1899 г. ВИТТЕ Аутомотив представлява иновативен и мощен ноу-хау в технически решения за заключващи системи и благодарение на това тя се превръща в оперираща компания от глобален мащаб.
messi
0 3 0
Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център 16 стр.

Анализ на транспортна и складова система в индустриална фирма или складов център

Всеки склад представлява една система от елементи, между които има взаимна връзка и зависимост и които са обединени от обща цел – изпълнение функциите на складовете...
the_magicer
21 3 0
Мениджмънт на доставните вериги и запасите 32 стр.

Мениджмънт на доставните вериги и запасите

Управлението на производствените операции, процеси и дейности придобива приоритетно значение за ефективното използване на производствените ресурси и конкурентоспособността на производството в динамично променящият и глобализиращ се свят...
dannyboy
21 2 0
Управление на процеса на снабдяване в предприятието Дефиниране на основните критерии за избор на доставчици в предприятие Влияние на избраните критерии върху логистичните разходи на предприятието 14 стр.

Управление на процеса на снабдяване в предприятието. Дефиниране на основните критерии за избор на доставчици в предприятие. Влияние на избраните критерии върху логистичните разходи на предприятието.

В началото на производствения процес е снабдяването с необходимите за производството стоки. Снабдяването обхваща всички дейности в предприятието, които служат за създаване на средства, нужни за осъществяване на неговите цели....
mOn
18 5 0
Греблови транспортьори 14 стр.

Греблови транспортьори

При тях товарът се движи заедно с теглителния елемент и в зависимост от вида му биват лентови, верижни и въжени. В бдс 13945-77 е дадена класификация и терминология на основните видове транспортьори...
mOn
28 1 0
Складиране на палети в динамични стелажи 15 стр.

Складиране на палети в динамични стелажи

Според Европейската асоциация по логистика- логистиката е осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с движението и разполагането в рамките на система, организирана за...
admin
6 1 0