Материали 1-10 от 10

Диверсификация в бизнеса 4 стр.

Диверсификация в бизнеса

Избор на подходящи механизми за навлизане в новия бизнес. Успехът на стратегията на диверсификацията зависи не само от правилния избор на типа и отрасъла за диверсификация, но и конкретния механизъм, с който фирмата възнамерява...
lubega
2 0 0
Бизнес-план на фризьорски салон 10 стр.

Бизнес-план на фризьорски салон

Сектора на услугите с течение на времето е достигнал значително развитие. Политиката на фирмата ще бъде ориентирана към клиенти със средни доходи, което води до използването на вече познати и наложени продукти и технологии...
mOn
13 0 0
Курсова работа по количествени методи в управлението -задачи 17 стр.

Курсова работа по количествени методи в управлението -задачи

Курсова работа по количествени методи в управлението - задачи, симплекс метод и Гаус Жордан метод, в универеститет ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Стопанско управлнение", преподавател доц.Русев...
messi
15 2 0
Мотивация в управлението 3 стр.

Мотивация в управлението

Най-важната задача на лидерите е да постигат резултати.За тази цел те се нуждаят от други хора, които да им помагат.А най-добрият начин хората да постигат резултати е не чрез заповеди, а чрез мотивиране...
emoto_92
0 0 0