Материали 1-2 от 2

Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория 20 стр.

Приносът на Йозеф Шумпетер за развитие на институционалната теория

Способността да се създават и внедряват иновации играе важна роля за просперитета на икономиката. Внедряването на иновации е определящ фактор за повишаване на конкурентоспособността на предприятията....
mOn
11 0 0