Материали 1-10 от 360

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 26 стр. очаква одобрение

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ”

Темата на моята лекция не е избрана случайно. Съвременната среда на сигурност се характеризира с динамични, противоречиви и трудно предвидими изменения, които намират своето отражение на регионално и национално ниво.
messi
0 0
 Структура на Криминална полиция и доброволно сътрудничество на гражданите 0 стр. очаква одобрение

Структура на „Криминална полиция“ и доброволно сътрудничество на гражданите.

Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката.
messi
0 0
Религиозна и социална сигурност в България 20 стр.

Религиозна и социална сигурност в България

Падането на „желязната завеса” на комунизма накара много хора от Източна Европа да започнат една нова борба на съществуване - физическо и духовно, при която човек може да се развива като свободна личност.
messi
0 0
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 17 стр. очаква одобрение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИДИЗВЕКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

Теоретичното осмисляне на лидерството като явление води началото си от харизматичните теории, които поставят във фокуса на вниманието чертите и нагласите на индвида.
messi
0 0
Мерки за противодействието срещу иманярството 16 стр.

Мерки за противодействието срещу иманярството

Иманярството в България е особено силно развито. В края на 20в. например редица тракийски могили са тайно разкопани, а находките - изнесени за продажба в други страни.
messi
0 0
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ 14 стр.

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Съществуването на държавата и нацията ни, сигурността им, териториалната ни цялост, политическата и икономическата независимост и културната ни самостоятелност са необходимите условия за реализацията и защитата на прокламираните в Конституцията на Републи
messi
0 0
Разузнаване Разузнавателната информация като стратегически ресурс 21 стр.

Разузнаване. Разузнавателната информация като стратегически ресурс.

Националната сигурност са мерките, предприети от една държава, за да осигури своето оцеляване и безопасност. Националната сигурност включва спирането на нападения — отвътре (вътрешни) и отвън (външни), както и закрилата и благосъстоянието на гражданите.
messi
0 0