Материали 1-10 от 10

1Определение за телекомуникационна мрежа Информация съобщение и комуникации Части на мрежата OSI модел Интерфейси и протоколи - определение Основни параметри на мрежите - управление потоци линии услуги време за доставка достоверност защитено 53 стр.

1. Определение за телекомуникационна мрежа. Информация, съобщение и комуникации. Части на мрежата. OSI модел. Интерфейси и протоколи - определение. Основни параметри на мрежите - управление, потоци, линии, услуги, време за доставка, достоверност, защитено

Човек постоянно комуникира с околната среда. Въздействието се възприема от рецепторите на човешкото тяло и се изпраща към главния мозък. Околната среда въздейства върху рецепторите на човека, като по този начин той получава информация за нея.
messi
0 0 0
Българската телекомуникационна компания АД БТК 16 стр.

Българската телекомуникационна компания АД (БТК)

Българската телекомуникационна компания АД (БТК) е основният телекомуникационен оператор в България. Наследник е на бившия монополист в телекомуникациите, държавната фирма БТК...
daniche90
0 0 0
Услуги в мрежите от следващо поколение NGN Същност и архитектура на NGN Пазар на телекомуникационните услуги в NGN Телекомуникационни услуги в NGN 32 стр.

Услуги в мрежите от следващо поколение NGN. Същност и архитектура на NGN. Пазар на телекомуникационните услуги в NGN. Телекомуникационни услуги в NGN

Изключителния бум на информационни технологии предизвиква революция в телекомуникационните технологии, както по отношение на потребностите от нови услуги и приложения, така и по отношение на използваните технологични решения...
rusev02
0 0 0
Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар 99 стр.

Организация и експлоатация на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пощенски пазар

Пощенският сектор предоставя едни от основните пакети от услуги, свързани с развитието на комуникацията между хората и бизнеса както по електронен път, така и на хартия...
messi
0 0 0
Либерализация и конвергенция принципи на регулиране на телекомуникационния пазар 14 стр.

Либерализация и конвергенция, принципи на регулиране на телекомуникационния пазар

През последните двадесетина години технологичната революция доведе до съществени изменения в телекомуникационния сектор. Тази динамика допринесе за предлагане на голямо многообразие от далекосъобщителни услуги, което предизвика глобален информационен...
ndoe
0 0 0
Определение за телекомуникационна мрежа Информация съобщение и комуникации Части на мрежата 92 стр.

Определение за телекомуникационна мрежа. Информация, съобщение и комуникации. Части на мрежата.

Определение за телекомуникационна мрежа. Информация, съобщение и комуникации. Части на мрежата. OSI модел. Интерфейси и протоколи - определение. Основни параметри на мрежите - управление, потоци, линии, услуги, време за доставка, достоверност...
aronn
1 0 0
Телекомуникационна система телекомуникационни услуги и стандарти 17 стр.

Телекомуникационна система, телекомуникационни услуги и стандарти

Под термина телекомуникационна система се разбира съвкупността от съоръжения, които позволяват два крайни абоната (клиента) да об менят информация, както и терминалите на абонатите...
messi
6 1 0