Материали 1-10 от 409

МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВЕН ПРОЕКТ 44 стр. очаква одобрение

МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВЕН ПРОЕКТ

В съвременните условия на непрекъснато променящата се среда оцеляването на здравната организация в голяма степен зависи от това, доколко тя може да предложи нови продукти и услуги
messi
0 0
методика за разработване на здравен проект 53 стр. очаква одобрение

методика за разработване на здравен проект

Проектът отразява намеренията на една личност, група от хора или организацията да променят действителността в желана посока с цел получаване на определени резултати.
messi
0 0
Курсова работа на тема Електронно правителство на България- интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 13 стр.

Курсова работа на тема: „Електронно правителство на България- интегрирано електронно управление на национално и местно ниво“

В последните години на миналия век станахме свидетели на динамични промени във всичко сектори на икономическото общество. Въпреки всичко обаче, няма друга такава система като тази на държавната администрация, която да е претърпяла и да продължава да търпи
messi
0 0
АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ НА РАБОТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА В БЪЛГАРИЯ 12 стр.

АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ НА РАБОТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА В БЪЛГАРИЯ

Израз на независим финансов контрол върху бюджетната свера е институцията на Сметната палата. Международната практика както и прилагането на принципите на бюджетната система изискават наличието на независима институция, стояща между законодателната и изпъ
messi
0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0
ВЪЗНИКВАНЕ ТЕОРИИ И СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 80 стр.

ВЪЗНИКВАНЕ, ТЕОРИИ И СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. СИСТЕМИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Местното самоуправление в България има хилядолетна история, то е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта.
messi
0 0
УЧА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ КМЕТ ЛИЧНОСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ 13 стр.

“УЧА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ КМЕТ – ЛИЧНОСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ”

Основните причини за избора на темата са относно водещото място и роля на основните органи на публичната администрация в лицето на местната и държавна администрация.
messi
0 0
Реформата на публичната администрация 106 стр.

Реформата на публичната администрация

Провежданата в България административна реформа има двояка задача: първата е да осигури функционирането на демократичните институции, втората - да подготви прехода към утвърждаване на административната държава.
messi
0 0
Публично-частното партньорство 15 стр.

Публично-частното партньорство

Публично-частните партньорства (ПЧП) се превръщат в прогресивна степен нещо обичайно за Европа, с модели вариращи в различните държави-членки, съгласно националните правни рамки и сектори на приложение.
messi
0 0