Материали 1-6 от 6

Изграждане на екип 9 стр.

Изграждане на екип

Екипът обикновено се разглежда като група от двама или повече души, които имат обща цел и са взаимно зависими поради факта, че задачите, които трябва да се извършат за постигането на целта, изискват те да работят заедно...
ivan40
5 1 0