Материали 1-4 от 4

Център за жени и деца преживели домашно насилие 20 стр.

„Център за жени и деца, преживели домашно насилие”

Целите на проекта са насочени към социална и емоционална реинтеграция на жени преживели насилие (физическо, сексуално, емоционално, домашно) и техните деца, чрез предлагане на медицинска, психологическа, юридическа и социална консултация, както и пренасоч
messi
0 0 0
Теоретични основи на агресията и възможностите на спорта за нейното контролиране и овладяване 7 стр.

Теоретични основи на агресията и възможностите на спорта за нейното контролиране и овладяване

Човек е същество с различни емоции. Макар и преминавайки през всички етапи на еволюцията, той не е успял напълно да ги овладее и контролира. Човек изпитва гняв, страх, завист и други бурни и неконтролируеми емоции, които могат да са във вреда на...
loli
2 1 0