Материали 1-5 от 5

Агресивно поведение 35 стр.

Агресивно поведение

Агресията не е нещо непознато за децата. Насилието, жестокостта и бруталността, упражнявани върху деца и от деца, са се увеличили неимоверно. Безразличието към насилието и нечувствителността към болката и страданието стават все по – агресивни...
mOn
9 0 0
Социалната услуга социален асистент 4 стр.

Социалната услуга "социален асистент"

Социалните услуги в българското общество са дейности, подпомагащи възможностите на личността да води самостоятелен начин на живот. Те могат да се извършват както в специализирани институции, така и в общността...
ivan40
15 2 0
Методи на социална работа- етапи и използвани техники 13 стр.

Методи на социална работа- етапи и използвани техники

Често след приключване на помагащия процес социалният работник насочва работата си към това да стимулира по- активно отношение и съдействие от страна на институциите за вземане на решения за стабилизиране състоянието на клиента...
admin
15 4 0