Материали 1-10 от 10

Агресия и агресивно поведение 13 стр.

Агресия и агресивно поведение

В психологията, както и в други социални и поведенчески науки, агресията се отнася до поведението на членовете на един и същ вид, чиято цел е да причини болка или увреждане. Дефиницията на агресивното поведение може да съдържа няколко определения...
admin
7 2 0
Емпирични изследвания Интервю 9 стр.

Емпирични изследвания. Интервю

Примерно интервю, част от емпирично изследване относно проблемите с трафика на хора. Въпросите са насочени към хора, работещи в специализираните институции (кризистни центрове) за оказване на професионална подкрепа на лица, станали жертва на трафик.....
admin
14 1 0
Подходи към децата с увреждания 14 стр.

Подходи към децата с увреждания

Децата с увреждания в миналото по традиция са били възприемани като магьосници, обладани от зли духове или разкайващи се грешници, които са наказани от господа за техните грехове или тези на родителите им....
messi
4 0 0
Иновационен проект - Да дадем бъдеще на децата с увреждания като ги осиновим 10 стр.

Иновационен проект - “Да дадем бъдеще на децата с увреждания, като ги осиновим”

Наименованието на иновационния проект е “Да дадем бъдеще на децата с увреждания, като ги осиновим”. Фондацията, която ще се занимава с изпълнението на проекта се казва “Светлина за нашите деца”...
rusev02
0 0 0
Афазия на Брока кортикална моторна афазия по Лихтхайм- Вернике еферентна моторна афазия по Лурия 12 стр. очаква одобрение

Афазия на Брока, кортикална моторна афазия (по Лихтхайм- Вернике), еферентна моторна афазия (по Лурия)

Основната идея, провокирала раждането на науката невропсихология е, че психичното функциониране е свързано със структурите и фунциите на мозъка.
messi
0 0 0
5 ПРИЗНАКА ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е С НИСКО САМОЧУВСТВИЕ 1 стр. очаква одобрение

5 ПРИЗНАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е С НИСКО САМОЧУВСТВИЕ

Без увереност в собствените сили е сложно животът да протече щастливо и да бъде продуктивен, а развитието на самоувереността започва от най-ранна възраст.
messi
0 0 0