Материали 1-10 от 10

Класификация на счетоводните сметки Същност и значение Принципи 20 стр.

Класификация на счетоводните сметки. Същност и значение. Принципи

Отчитането е осъзната необходимост на човека още от ерата на неговото появяване. В най-ранния период – първобитнообщинния строй, отчитането се е изразявало във фиксиране в паметта на хората на наблюденията за заобикалящия ги свят.
messi
0 0 0
Проблеми на оценката преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти върху основата на изследвания в Алкомет АД 60 стр.

Проблеми на оценката, преоценката и счетоводното отчитане на материалните запаси в контекста на разпоредбите на приложимите счетоводни стандарти, върху основата на изследвания в „Алкомет” АД

Отчитането на материалите е изключително важна част от счетоводният процес в едно предприятие. То играе изключително важна роля в ценообразуването, планирането, отчитането и анализа на стопанската дейност.
messi
0 0 0