Материали 1-10 от 5

Метод на моментите и основни параметри при теоретичното разпределение на вероятностите 7 стр.

Метод на моментите и основни параметри при теоретичното разпределение на вероятностите

В този анализ се излагат основните принципи, които са необходими, за да бъдат разбрани и разгледани вероятностите и методите за теоретичното им разпределение...
ndoe
0 0
Математическа статистика 6 стр.

Математическа статистика

Техническата статистика събира данни. Математическата статистика е онзи вид статистика, която си служи с теория на вероятностите, също така поведенческите науки и тя е приложна...
loli
9 0
Системи за масово обслужване от смесен тип 23 стр.

Системи за масово обслужване от смесен тип

Максималният брой заявки, които могат да се обслужват едновременно, определя пропусквателната способност на системата за обслужване. Системата за масово обслужване с пропусквателна способност, равна на единица...
gecata_maina
19 0
Теория на масовото обслужване 22 стр.

Теория на масовото обслужване

Теорията на масовото обслужване изучава процеси, при които, от една страна постоянно възникват потребности за изпълнението на някаква работа и от друга страна – се осъществява постоянно удовлетворяване на тези потребности...
gecata_maina
52 2
Какво е Момент 5 стр.

Какво е "Момент"

Моментите са обобщаващи харпактеристиките разпределения. Те се изчисляват чрез аритметично осредняване на отклоненията на отклоненията на стойностите на признака от някаква постоянна величина (А) повдигната на степен к...
gecata_maina
8 0