Материали 1-10 от 8

Автономни апарати за защита на дихателните органи с отворена система за циркулация със сгъстен въздух 7 стр.

Автономни апарати за защита на дихателните органи с отворена система за циркулация, със сгъстен въздух

Дихателни апарати (ДА) със сгъстен въздух са предназначени да защитават дихателните органи на човека при работа в негодна за дишане атмосферна среда, когато има замърсители, недостиг на кислород, повишени температура и влажност.
messi
0 0
Пречистване на отпадъчни газове от прах Физични и химични свойства на праховете Центробежни прахоуловители Ръкавни филтри 5 стр.

Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физични и химични свойства на праховете. Центробежни прахоуловители. Ръкавни филтри

Праховете са аеродисперсна система, аерозол, в която твърдите частици се разпределят във въздушна или газова среда. Дисперсната фаза може да се състои от еднакви по големина частици монодисперсна система или от нееднакви...
nerven
21 1
Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители скрубери мокри циклони 6 стр.

Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители– скрубери, мокри циклони

При промиване с течност с нея могат да се отстранят с газа голямо количество прах при контакт с по едрите частици под действие на инерционни сили и голяма кинетична енергия...
dannyboy
76 3
Пластмаси и рециклирането им 16 стр.

Пластмаси и рециклирането им

Едно от най-големите постижения в събирането на пластмасови отпадъци е демонстрирано в Германия, където то нараства от 10 000 т. през 1989 г до 500 000 т. През 1995 г. надхвърлят два пъти капацитета на предприятията за рециклиране....
messi
280 5
Методи за обезвреждане и оползотвопяване на твърди отпадъци 5 стр.

Методи за обезвреждане и оползотвопяване на твърди отпадъци

Решаването на въпроса с опазването на околната среда налага не само отстраняването на твърдите отпадъци от населените места, но и тяхното обезвреждане или оползотворяване...
silviQ
7 0