Материали 1-10 от 10

Туроператорска агентска и транспортна дейност 12 стр. очаква одобрение

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

Хотелското настаняване е основна туристическа услуга. Клиентите се настаняват в хотел, мотел, ваканционно селище, къмпинг, вила, хижа, или друг вид заведение за настаняване.
messi
0 0 0
Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските гражданипочиващи в страната извън активните туристически сезони 84 стр. очаква одобрение

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани,почиващи в страната извън активните туристически сезони

Изследването е предварително и обхваща съвкупността от постоянно живеещи в България лица на въззаст 15 и повече навършени години
messi
0 0 0
Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност 13 стр.

Казус по информационно осигуряване в туристическата дейност

Туристическият бизнес в настоящия момент е много привлекателен по някои основни причини, а именно, че сега и занапред той ще бъде един от приоритетните в развитието на страната ни;
messi
0 0 0
Съпоставка на две туристически агенции - Бохемия и Он травел 23 стр.

Съпоставка на две туристически агенции - "Бохемия" и "Он травел"

Фирмата анализира външната среда, своите конкуренти и партньори. Като елемент от маркетинговата среда, конкуренцията очертава ограничителните рамки, в които може да се развива всяка една фирма.
messi
0 0 0
Примерен инвестиционен проект за създаване на КК 30 стр.

Примерен инвестиционен проект за създаване на КК

Основна цел в развитието на туризма в община Долен Чифлик, Варненска област, е чувствителното повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и издигането на неговия имидж.
messi
0 0 0
ПОТРЕБНОСТИ И НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНО-РЕКРЕАТИВЕН ОТДИХ И КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ 9 стр.

ПОТРЕБНОСТИ И НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНО-РЕКРЕАТИВЕН ОТДИХ И КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ

За да се реализира основната цел и поставените задачи, като обект на изследването определяме контингент от туристи, които принципно имат някаква нагласа и позиция по отношение на рекреативния туризъм.
messi
0 0 0