Материали 1-10 от 10

Публична личност и публичност 6 стр.

Публична личност и публичност

Публичността е сравнително ново явление в нашето общество, което се изучава от пъблик рилейшънс. През годините у нас въпросите и проблемите на публичната личност и публичност придобиха важно значение...
cblock
0 0 0
Общество аудитория публика 7 стр.

Общество, аудитория, публика

Благодарение на комуникациите обществото, отделните публики и аудитории могат да постигат своите цели. Това налага изграждането на комуникационна система, която да осигури обмен на информация между обществото....
cblock
0 1 0
Европейски омбудсман 16 стр.

Европейски омбудсман

В помощ на студентите, който изучават предмета Омбудсман. Предмета Омбудсман е интересна тема за реферат. Този курсов проект ще ви насочи и въведе в основите на фигурата Омбудсман в европейски мащаб...
lubega
15 0 0
Рила и Пирин най-високите български планини 3 стр.

Рила и Пирин – най-високите български планини

Запознаване на учениците с географското положение и най-характерното от природата,трудовата дейност на хората и селищата в най-високите български планини.Разкриване значението на природните дадености на планините за развитието на стопанската дейност на хо
denitsa1
34 6 0