Материали 1-10 от 10

Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес 8 стр.

Синтез на система за автоматично управление на ферментационен процес

Метановата ферментация е един от основните процеси на екологическата биотехнология. Той е актуален и перспективен от енергийна и екологична гледна точка.
aronn
18 1 0
Синтез на асисмптотичен наблюдател оценяващ променливите на състоянието на биотехнологичните процеси при неизвестна структура на кинетичните скорости и икономичните коефициенти 9 стр.
Изследване за устойчивост на линейна несиметрична система посредством алгебрични критерии 5 стр.

Изследване за устойчивост на линейна несиметрична система посредством алгебрични критерии

Устойчивост - ако една система бъде извадена от равновесно състояние с кратковременно въздействие и след премахването му системата се върне в същото равновесно състояние тази система е устойчива.
rusev02
30 6 0