Материали 1-10 от 10

Проектиране на силов трансформатор 17 стр. очаква одобрение

Проектиране на силов трансформатор

Избираме намотка от меден проводник. Материала на магнитопровода е от термообработена анизотропна електротехническа стомана с ориентирани кристали и повишена магнитна проницаемост марка М2HB30-HIB
messi
3 2 0