Материали 1-9 от 9

Действие на електричния ток върху човешкия организъм 12 стр.

Действие на електричния ток върху човешкия организъм

Човекът познава електрическата енергия още от най - дълбока древност. Мълнията и статичното електричество, макар и необясними тогава за хората, са пораждали както страхопочитание, така и интерес. Днес електричеството вече е ...
daniche90
34 6 0
Осветителни тела 38 стр.

Осветителни тела

Обикновените лампи с нажежаема жичка отиват в историята това реши ЕК на 18.03.2009г. приемайки регламент № 244/2009 в следствие на това решение до Септември месец 2012г. всички обикновени лампи трябва да бъдат спрени от производство и внос в ЕС...
gecata_maina
4 0 0
Оптоелектроника и оптични комуникации 42 стр.

Оптоелектроника и оптични комуникации

Оптични кабели -конструкцията му включва едно или повече оптични влакна защитени с общи кабелни обвивки. Оптичните влакна са направени от свръх прозрачно стъкло и пренасят информационните сигнали чрез светлина...
emoto_92
41 2 0
Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване 65 стр.

Компютърна симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване

С програмният продукт MATLAB е реализирана симулация на електрозадвижваща система базирана на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, непосредствен преобразувател на честота от циклоконверторен тип с кондензатор във веригата на преобразувателя....
silviQ
13 0 0