Материали 1-10 от 10

ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ 9 стр. очаква одобрение

ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ

За дадената система могат да бъдат получени и други схеми за моделиране, като на всяка от тях ще съответстват свои уравнения в пространство на състоянията.
messi
0 0 0
Цифрови системи за управление 36 стр. очаква одобрение

“Цифрови системи за управление

Алгоритми за цифрово PID регулиране, синтезирани по метода на замяна на производната с крайна разлика и интеграла със сума, изчислен по метода на правоъгълниците
messi
0 0 0