Материали 1-2 от 2

Аспекти на тоталната дистрибуция 5 стр.

Аспекти на тоталната дистрибуция

През последните години промените в производствените структури, отразяващи се върху търговията и индустрията, станаха причина за търсенето на нови транспортни сервизи за доставки и физическата дистрибуция, съчетана с масовото...
cblock
0 0 0