Материали 1-10 от 10

Същност роля и обхват на фирмената култура 9 стр.

Същност, роля и обхват на фирмената култура

Фирмената култура е широкообхватно понятие, което включва както етикецията в трудовите взаимоотношения, начина на обличане и други, така и отношенията вътре в самия колектив или организация и извън нея- отношенията с клиентите.
messi
2 0 0
Анализ и разсъждения върху човешките и функционални отношения ръководител-ръководител 4 стр.

Анализ и разсъждения върху човешките и функционални отношения : ръководител-ръководител

Поведенческите аспекти на устойчивостта на управленския процес се характеризират с голямо разнообразие. Ръководителите трябва да притежават не само теоретични знания ,но и да имат практическа подготовка. Успехът в ръководенето не се определя...
ndoe
2 0 0
Практически семинар по управление на персонала 8 стр.

Практически семинар по управление на персонала

Проблемът за Управление на персонала е доминиращ в българските фирми през последните години. Преходът на организациите от затворени системи от социалистически тип, в отворени социални системи, се оказа едно от основните предизвикателства пред мениджърите.
emoto_92
0 0 0
Системен подход в управлението 9 стр.

Системен подход в управлението

Една от концепциите дала най-голямо отражение върху управленската теория и практика е така нареченият системен подход. Това направление е известно още с наименованията: системно движение, системни изследвания, системен анализ, обща теория на системите...
cblock
2 1 0
Стратегическото управление и неговите специфични измерения в условията на малката и средната фирма 15 стр.

Стратегическото управление и неговите специфични измерения в условията на малката и средната фирма

За необходимостта от стратегическо управление на фирмата. Мнозинството от фирмите в развитите индустриални страни в една или друга степен използват набор от подходи, методи и форми на стратегическо управление.
nezabravima
10 1 0